• Vergroten
  • Verkleinen
  • Normaal

Current Zoom: 100%

PAWEX - particuliere windturbine exploitanten

PAWEX - particuliere windturbine exploitanten

Congestiemanagement (“filevorming op het net”)

Congestie (filevorming op het net) ontstaat wanneer de vraag naar transport de beschikbare capaciteit van het net overschrijdt. In 2007 is de discussie over congestie gestart. Als gevolg van de vele plannen voor de bouw van grote met name conventionele (kolen-, gas- en kern-)centrales in Noord-Nederland, op de Maasvlakte en in Zeeland bleek de transportcapaciteit van het bestaande hoogspanningsnet te gering. Volgens TenneT hadden deze plannen en daarmee de vraag naar transportcapaciteit zich sneller ontwikkeld dan verwacht. Bij haar uitbreidingsplannen had TenneT deze groei dan ook niet voorzien. Omdat in principe iedere aangeslotene recht heeft op een aansluiting en op transport bedachten de netbeheerders een systeem om de beschikbare schaarse transportcapaciteit te verdelen. PAWEX is voorstander van een systeem waarbij de beschikbare capaciteit optimaal benut wordt en waarbij ook de “stille reserve” in het net benut wordt. PAWEX meent echter dat een congestiemanagement systeem geen inbreuk mag maken op bestaande transportrechten. Ook mogen volgens PAWEX nieuwe producenten (> 10 MW) uitsluitend worden aangesloten op een punt in het net waar voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Eerst zal het net verzwaard of uitgebreid moeten worden voordat nieuwe partijen kunnen worden aangesloten. Daarnaast moeten de bepalingen van de Europese Richtlijn 2009/28/EG, waarin voorrang voor duurzaam is vastgelegd, in acht worden genomen.

Omdat het systeem van congestiemanagement niet aan deze voorwaarden voldoet heeft PAWEX bezwaar en beroep aangetekend tegen dit systeem. Begin 2012 werd het door PAWEX bestreden congestiemanagement systeem uitsluitend op de Maasvlakte toegepast.

PAWEX

Postbus 82246
2508 EE Den Haag
telefoon: 085-7605333
e-mail: info@pawex.nl